Dynamický nákupní systém: Systém kvalifikace - Smart metering datová centrála – Chammeleon

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P21V00000010
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-008590
Datum otevření: 15.03.2021
Datum zavedení: 15.03.2021 19:00
Datum ukončení: 12.03.2101 12:00

Název a popis předmětu

 • Název: Systém kvalifikace - Smart metering datová centrála – Chammeleon
 • Stručný popis předmětu:
  Dodávka datové centrály (software i hardware), která bude sloužit především k dálkovému odečtu dat a řízení odběru elektrické energie na odběrných místech s instalovaným smart metrem, jejichž cílový stav bude cca 1,5 mil. kusů. Datová centrála musí poskytovat interoperabilitu pro komunikaci s dalšími systémy i různými typy smart metrů a zpracovávat data z manuálně odečítaných měřidel. Součástí dodávky datové centrály bude i mobilní aplikace pro lokální odečty dat ze smart metrů, test relé atd.
  Dále se jedná o dodávku provozního HW, provozního SW a licencí, instalačních prací, začlenění do stávající IT infrastruktury dle standardů společnosti a zajištění servisní podpory pro provozní infrastrukturu, servisní podpory a rozvoje pro aplikaci datové centrály.

  Zadavatel upozorňuje, že využívá DNS nástroje E-ZAK pouze jako platformu poskytující obdobné funkcionality, jako by měl mít systém kvalifikace a že některé údaje uvedené v rámci tohoto profilu zadavatele a tohoto systému kvalifikace nejsou pro samotný systém kvalifikace platné a relevantní, jako je tomu například u položky „Lhůta pro žádosti o účast v DNS", který nemá pro Dodavatele význam.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 1 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS