Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Systém kvalifikace - Ochranné osobní pracovní prostředky (oděvy)
Odesílatel Eliška Hallova
Organizace odesílatele EG.D, a.s. [IČO: 28085400]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2021 12:11:32
Předmět Vysvětlení č. 10

Vysvětlení č. 10


Přílohy
- Vysvetleni_c_10_SK_Ochranne_osobni_pracovni_prostredky_EP.pdf (174.64 KB)
- Systém kvalifikace - OOPP_14_4_2021_EP.pdf (434.66 KB)
- Priloha_5_Technická specifikace vzorků OOPP_14_4_2021.docx (78.70 KB)