Přehled dynamických nákupních systémů

Název Datum otevření Datum ukončení Stav
Systém kvalifikace - Dodávky plastové mechanické ochrany kabelového vedení 25.02.2021 25.02.2101 Zaveden
Systém kvalifikace - Dodávka systému pro zajištění IT řešení Technických dohledových center včetně systému pro kontroly vstupů 11.02.2021 15.01.2101 Zaveden
Systém kvalifikace - Dodávky RTU a senzorové techniky pro Smart DTS 08.02.2021 05.02.2101 Zaveden
Systém kvalifikace - Řídicí systém a ochrany (ŘSO) pro elektrické stanice 110/22 kV 18.01.2021 15.01.2101 Zaveden
Systém kvalifikace - Pojištění nadzemních sítí EGD 15.01.2021 12.01.2101 Zaveden
Systém kvalifikace - Dodávky pojistek NN a VN 07.12.2020 03.12.2100 Zaveden
Systém kvalifikace - Kontrola odběrných míst a řešení neoprávněných odběrů 09.11.2020 09.11.2100 Zaveden
Systém kvalifikace – Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV 05.11.2020 05.11.2100 Zaveden
Systém kvalifikace - Dodávky stožárových příhradových konstrukcí (mřížové stožáry) II 29.10.2020 26.10.2100 Zaveden
Systém kvalifikace - Dodávky ocelových konstrukcí pro venkovní vedení VN, NN 23.10.2020 23.10.2100 Zaveden
Systém kvalifikace - Dodávky distribučních olejových třífázových transformátorů vn/nn 29.09.2020 24.09.2100 Zaveden
Systém kvalifikace - Elektromontážní práce 17.08.2020 11.08.2100 Zaveden
Systém kvalifikace - Dodávky betonových žlabů, označníků a dlaždic 30.07.2020 30.07.2099 Zaveden
Systém kvalifikace - Ochranné osobní pracovní prostředky (oděvy) 07.07.2020 23.06.2100 Zaveden
Systém kvalifikace - Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) 29.06.2020 29.06.2100 Zaveden