Přehled dynamických nákupních systémů

Název Datum otevření Datum ukončení Stav
Systém kvalifikace - Nákup měřících kabelových vozů 28.06.2021 25.06.2101 Zaveden
Systém kvalifikace – Rozvaděče NN pro distribuční trafostanice 31.05.2021 31.05.2101 Zaveden
Systém kvalifikace - Rozvoj, provoz a obnova HW stávajícího systému SCADA a OMS 06.04.2021 11.03.2101 Zaveden
Systém kvalifikace – Dodávky kancelářských potřeb 26.03.2021 26.03.2101 Zaveden
Systém kvalifikace - Smart metering datová centrála – Chammeleon 15.03.2021 12.03.2101 Zaveden
Systém kvalifikace - Dodávky plastové mechanické ochrany kabelového vedení 25.02.2021 25.02.2101 Zaveden
Systém kvalifikace - Dodávka systému pro zajištění IT řešení Technických dohledových center včetně systému pro kontroly vstupů 11.02.2021 15.01.2101 Zaveden
Systém kvalifikace - Dodávky RTU a senzorové techniky pro Smart DTS 08.02.2021 05.02.2101 Zaveden
Systém kvalifikace - Řídicí systém a ochrany (ŘSO) pro elektrické stanice 110/22 kV 18.01.2021 15.01.2101 Zaveden
Systém kvalifikace - Pojištění nadzemních sítí EGD 15.01.2021 12.01.2101 Zaveden
Systém kvalifikace - Dodávky pojistek NN a VN 07.12.2020 03.12.2100 Zaveden
Systém kvalifikace - Kontrola odběrných míst a řešení neoprávněných odběrů 09.11.2020 09.11.2100 Zaveden
Systém kvalifikace – Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV 05.11.2020 05.11.2100 Zaveden
Systém kvalifikace - Dodávky stožárových příhradových konstrukcí (mřížové stožáry) II 29.10.2020 26.10.2100 Zaveden
Systém kvalifikace - Dodávky ocelových konstrukcí pro venkovní vedení VN, NN 23.10.2020 23.10.2100 Zaveden
‹‹  1 2 3 4 5  ››