Dynamický nákupní systém: Systém kvalifikace - Dodávka systému pro zajištění IT řešení Technických dohledových center včetně systému pro kontroly vstupů

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P21V00000007
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-005815
Datum otevření: 11.02.2021
Datum zavedení: 22.03.2021 14:00
Datum ukončení: 15.01.2101 10:00

Název a popis předmětu

 • Název: Systém kvalifikace - Dodávka systému pro zajištění IT řešení Technických dohledových center včetně systému pro kontroly vstupů
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem bude zajištění dodávek systému pro zajištění IT řešení technických dohledových center včetně systému pro kontroly vstupů pro Zadavatele.
  Podrobný popis předmětu bude obsažen v technické specifikaci, který bude přílohou následného návrhu smlouvy v rámci případné výzvy k podání nabídek.

  Zadavatel upozorňuje, že využívá DNS nástroje E-ZAK pouze jako platformu poskytující obdobné funkcionality, jako by měl mít systém kvalifikace a že některé údaje uvedené v rámci tohoto profilu zadavatele a tohoto systému kvalifikace nejsou pro samotný systém kvalifikace platné a relevantní, jako je tomu například u položky „Lhůta pro žádosti o účast v DNS: 25.02.2021 10:00“, který nemá pro Dodavatele význam.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 1 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS