Dynamický nákupní systém: Systém kvalifikace - Rozvoj, provoz a obnova HW stávajícího systému SCADA a OMS

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P21V00000012
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-011271
Datum otevření: 06.04.2021
Datum zavedení: 15.04.2021 16:00
Datum ukončení: 11.03.2101 10:00

Název a popis předmětu

 • Název: Systém kvalifikace - Rozvoj, provoz a obnova HW stávajícího systému SCADA a OMS
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem plnění plánovaných veřejných zakázek je zajištění služeb servisu a rozšíření stávajícího aplikačního SW zadavatele dle jeho požadavků, provedení změn v již dodaném systému SCADA a rozšíření rozsahu a kvality služeb. Dále je předmětem plnění zajištění služeb služba “integrátora” a “partnera” pro konzultace v rámci případné integrace se systémy třetích stran prováděných v budoucnosti.

  Zadavatel upozorňuje, že využívá DNS nástroje E-ZAK pouze jako platformu poskytující obdobné funkcionality, jako by měl mít systém kvalifikace a že některé údaje uvedené v rámci tohoto profilu zadavatele a tohoto systému kvalifikace nejsou pro samotný systém kvalifikace platné a relevantní, jako je tomu například u položky „Lhůta pro žádosti o účast v DNS: 9. 4. 2021 10:00“, který nemá pro Dodavatele význam.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 1 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS