Dynamický nákupní systém: Systém kvalifikace - Nákup měřících kabelových vozů

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P21V00000099
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-022986
Datum otevření: 28.06.2021
Datum zavedení: 28.06.2021 09:41
Datum ukončení: 25.06.2101 00:00

Název a popis předmětu

 • Název: Systém kvalifikace - Nákup měřících kabelových vozů
 • Stručný popis předmětu:
  Podrobné informace o předmětu systému kvalifikace obsahují přiložené dokumenty.
  Zadavatel upozorňuje, že využívá DNS nástroje E-ZAK pouze jako platformu poskytující obdobné funkcionality, jako by měl mít systém kvalifikace a že některé údaje uvedené v rámci tohoto profilu zadavatele a tohoto systému kvalifikace nejsou pro samotný systém kvalifikace platné a relevantní, jako je tomu například u položky "Lhůta pro žádosti o účast v DNS", která nemá pro Dodavatele význam.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 1 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS