Dynamický nákupní systém: Systém kvalifikace - Řídicí systém a ochrany (ŘSO) pro elektrické stanice 110/22 kV

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P21V00000002
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-002324
Datum otevření: 18.01.2021
Datum zavedení: 22.03.2021 14:00
Datum ukončení: 15.01.2101 09:00

Název a popis předmětu

 • Název: Systém kvalifikace - Řídicí systém a ochrany (ŘSO) pro elektrické stanice 110/22 kV
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem bude zajištění dodávek řídicích a ochranných komponent pro primární stanice provozované v distribuční síti Zadavatele, zprovoznění a zajištění plné funkcionality se stávajícím řídicím systémem a ochranami provozovanými zadavatelem.

  Zadavatel upozorňuje, že využívá DNS nástroje E-ZAK pouze jako platformu poskytující obdobné funkcionality, jako by měl mít systém kvalifikace a že některé údaje uvedené v rámci tohoto profilu zadavatele a tohoto systému kvalifikace nejsou pro samotný systém kvalifikace platné a relevantní, jako je tomu například u položky „Lhůta pro žádosti o účast v DNS: 25.02.2021 09:00“, který nemá pro Dodavatele význam.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 1 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS