Dynamický nákupní systém: Systém kvalifikace - Dodávky plastové mechanické ochrany kabelového vedení

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P21V00000009
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-006729
Datum otevření: 25.02.2021
Datum zavedení: 25.02.2021 18:00
Datum ukončení: 25.02.2101 09:00

Název a popis předmětu

 • Název: Systém kvalifikace - Dodávky plastové mechanické ochrany kabelového vedení
 • Stručný popis předmětu:
  Systém kvalifikace je rozdělen na jednotlivé části/kategorie:
  Část č. 1 Ochranné trubky optických kabelů
  Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka plastových ochranných trubek sloužících jako mechanická ochrana optických kabelů uložených v zemi a jejich příslušenství (dále jen „část 1“).
  Část č. 2 Ochranné trubky kabelů VN a NN
  Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka plastových ochranných trubek sloužících jako mechanická ochrana silových kabelů NN a VN uložených v zemi a jejich příslušenství (dále jen „část 2“).
  Část č. 3 Krycí desky
  Předmětem části 3 veřejné zakázky je dodávka krycích desek sloužících jako ochrana kabelových vedení uložených v zemi před mechanickým poškozením a jako prostředek výrazné identifikace uložených kabelů (dále jen „část 3“).

  Zadavatel upozorňuje, že využívá DNS nástroje E-ZAK pouze jako platformu poskytující obdobné funkcionality, jako by měl mít systém kvalifikace a že některé údaje uvedené v rámci tohoto profilu zadavatele a tohoto systému kvalifikace nejsou pro samotný systém kvalifikace platné a relevantní, jako je tomu například u položky „Lhůta pro žádosti o účast“, který nemá pro Dodavatele význam.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 1 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS