Profil zadavatele: E.ON Energie, a.s.

  • Název: E.ON Energie, a.s.
  • IČO: 26078201
  • Adresa:
    F. A. Gerstnera 2151/6
    37001 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.eon.cz/profile_display_154.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení