Profil zadavatele: E.ON Česká republika, s. r. o.

  • Název: E.ON Česká republika, s. r. o.
  • IČO: 25733591
  • Adresa:
    F. A. Gerstnera 2151/6
    37001 České Budějovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.eon.cz/profile_display_3.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na stavební práce pro E.ON páteřní síť
nadlimitní Zadáno 18.05.2020 25.06.2020 10:00
Příprava projektové dokumentace pro E.ON páteřní síť
nadlimitní Zadáno 19.03.2020 21.04.2020 10:00
Dodávka dobíjecích stanic pro E.ON páteřní síť
nadlimitní Zadáno 21.02.2020 24.03.2020 11:00
Fotovoltaická elektrárna Brno Cejl - OPPIK
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 08.11.2019 11:00
Dodávka ultra rychlých dobíjecích stanic
nadlimitní Zadáno 15.02.2019 27.03.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016