Veřejné zakázky EG.D, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem jsou společnosti skupiny E.ON.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Systém pro řízení pracovních sil (WFMS)
nadlimitní Hodnocení 24.09.2021 17.12.2021 10:00
V5534/5539- výměna vedení
nadlimitní Vyhodnoceno 19.07.2021 19.08.2021 10:00
Dodávka rádiového systému DMR _ opakování
nadlimitní Vyhodnoceno 05.05.2021 09.09.2021 12:00
Smart metering datová centrála – Chammeleon
nadlimitní Hodnocení 10.03.2021 12.01.2022 10:00
Dodávka systému pro zajištění IT řešení Technických dohledových center včetně systému pro kontroly vstupů
nadlimitní Hodnocení 11.02.2021 06.12.2021 10:00
Pojištění nadzemních sítí EGD
nadlimitní Hodnocení 12.01.2021 18.10.2021 10:00
Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV
nadlimitní Hodnocení 02.11.2020 01.09.2021 10:00
Dodávky stožárových příhradových konstrukcí (mřížové stožáry) II
nadlimitní Hodnocení 26.10.2020 10.06.2021 10:00
Dodávky distribučních olejových třífázových transformátorů vn/nn
nadlimitní Hodnocení 25.09.2020 28.05.2021 10:00
všechny zakázky