Veřejné zakázky EG.D, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem jsou společnosti skupiny E.ON.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka optických kabelů I
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2024 07.08.2024 10:00
Obnova sítě OT
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.06.2024 27.06.2024 16:00
Evidence a správa telekomunikačních aktiv
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.05.2024 14.06.2024 15:00
Osobní ochranné pracovní prostředky
nadlimitní Hodnocení 03.05.2024 27.06.2024 10:00
Dodávky distribučních olejových třífázových transformátorů vn/nn II
nadlimitní Hodnocení 21.03.2024 06.05.2024 10:00
Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 115/22/6,6 kV
nadlimitní Hodnocení 13.03.2024 25.04.2024 10:00
TNS Brno-Černovice - R110 kV
nadlimitní Hodnocení 19.01.2024 18.04.2024 10:00
Dodávky recloserů s prvky DOS II
nadlimitní Hodnocení 18.01.2024 23.02.2024 10:00
Poskytování personálních služeb II
nadlimitní Hodnocení 12.12.2023 12.01.2024 10:00
VN Netolice: Rek. 1 – TR PRA – odb. Nebahovy + optika
nadlimitní Hodnocení 11.12.2023 15.01.2024 10:00
Dodávky kabelových souborů NN a VN IV
nadlimitní Hodnocení 09.11.2023 20.12.2023 10:00
Doplnění HSM a prodloužení podpory HSM pro datovou centrálu – Chammeleon
nadlimitní Hodnocení 25.10.2023 07.03.2024 10:00
Izolátory pro venkovní vedení VVN V
nadlimitní Hodnocení 20.10.2023 06.11.2023 10:00
TR Slušovice - rekonstrukce transformovny
nadlimitní Hodnocení 07.09.2023 27.10.2023 10:00
TR Domoradice - modernizace
nadlimitní Hodnocení 28.07.2023 12.10.2023 10:00
všechny zakázky