Veřejná zakázka: Plánované výměny elektroměrů k ověření pro oblasti Brno, Prostějov, Jihlava, Znojmo a Tábor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 124
Systémové číslo: P20V00000054
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-031954
Datum zahájení: 17.01.2020
Žádost o účast podat do: 22.07.2020 10:00
Nabídku podat do: 17.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Plánované výměny elektroměrů k ověření pro oblasti Brno, Prostějov, Jihlava, Znojmo a Tábor
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění výměn elektroměrů na odběrných místech distribuční soustavy provozované zadavatelem pro každý z regionů odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky, a to v rámci energetického zařízení do 1 000 V.
Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.
Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Plánované výměny elektroměrů k ověření pro oblasti Brno, Prostějov, Jihlava, Znojmo a Tábor“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-002124. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 64 158 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy