Veřejná zakázka: Dodávka ovládacích skříní DOÚS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 131
Systémové číslo: P20V00000061
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-036754
Datum zahájení: 19.10.2020
Nabídku podat do: 23.11.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka ovládacích skříní DOÚS
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky jsou dodávky Zařízení, tedy ovládacích skříní pro dálkově ovládané úsekové spínače (DOÚS) venkovního vedení VN včetně prvků dálkového ovládání spínačů (DOS) s řídící a monitorovací jednotkou s napájecím zdrojem pro přenos informací mezi DOÚS a dispečinkem, signalizačním a ovládacím panelem, antény (směrové a všesměrové) a propojovacího kabelu, pohonu a propojovacích kabelů, propojovacích kabelů transformátoru VN/NN a ovládací skříně. Předmětem plnění jsou také servisní služby k IED a pohonu spínače.
Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž doprava a složení Zařízení v požadovaném místě plnění veřejné zakázky a šéfmontáž, tj. odborný dozor a součinnost dodavatele při montáži Zařízení a oživení systému. Zajištění šéfmontáže v zadavatelem přepokládaném počtu 55 ks instalací Zařízení v místě plnění určeného zadavatelem - konkrétní místo bude upřesněno ve výzvě k plnění dílčí dodávky Zařízení. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejich přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 107 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy