Veřejná zakázka: Část 2 - region Otrokovice C

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 152
Jedná se o část veřejné zakázky: Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) – mimořádné práce

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - region Otrokovice C

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zajištění služeb, v rámci nichž bude účastník provádět v ochranných pásmech distribučního zařízení provozovaného společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice:
a) mimořádné odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy a současně likvidace veškerých odpadů vzniklých touto činností, zejména odstranění klestu, dřevní hmoty a jiných zbytků po těžbě a rovněž
b) veškeré administrativní a ostatní nezbytné činnosti vykonávané Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Kácení a oklešťování, definované touto Smlouvou, jejími Přílohami, Závaznými předpisy (zákony, vyhláškami, nařízeními, normami) a dobrými mravy, jako jsou zejména veškerá předjednání, jednání a oznamování jménem Objednatele, záznamy, protokoly, dokumentace a archivace, a jiné povinnosti obdobného charakteru.


Předpokládaná hodnota

  • 6 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Zlín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy