Veřejná zakázka: Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) – mimořádné práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 150
Systémové číslo: P20V00000087
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-022110
Datum zahájení: 01.12.2020
Žádost o účast podat do: 01.12.2020 09:45
Nabídku podat do: 14.12.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) – mimořádné práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zajištění služeb, v rámci nichž bude účastník provádět v ochranných pásmech distribučního zařízení provozovaného společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice:
a) mimořádné odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy a současně likvidace veškerých odpadů vzniklých touto činností, zejména odstranění klestu, dřevní hmoty a jiných zbytků po těžbě a rovněž
b) veškeré administrativní a ostatní nezbytné činnosti vykonávané Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Kácení a oklešťování, definované touto Smlouvou, jejími Přílohami, Závaznými předpisy (zákony, vyhláškami, nařízeními, normami) a dobrými mravy, jako jsou zejména veškerá předjednání, jednání a oznamování jménem Objednatele, záznamy, protokoly, dokumentace a archivace, a jiné povinnosti obdobného charakteru.
Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky)“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-022110. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace. Jedná se pouze o region Otrokovice B a C.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlín

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy