Veřejná zakázka: Část 2 - Region Otrokovice B

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 201
Jedná se o část veřejné zakázky: Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) III

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Region Otrokovice B

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zajištění služeb, v rámci nichž bude účastník provádět v ochranných pásmech distribučního zařízení provozovaného společností EG.D, a.s., Brno - Černá Pole, Lidická 1873/36, 602 00:
a) odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy a současně likvidaci veškerých odpadů vzniklých touto činností, zejména odstranění klestu, dřevní hmoty a jiných zbytků po těžbě a rovněž
b) veškeré administrativní a ostatní nezbytné činnosti vykonávané Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Kácení a oklešťování, definované Smlouvou, jejími Přílohami, Závaznými předpisy (zákony, vyhláškami, nařízeními, normami) a dobrými mravy, jako jsou zejména veškerá předjednání, jednání a oznamování jménem Objednatele, záznamy, protokoly, dokumentace a archivace, a jiné povinnosti obdobného charakteru.


Předpokládaná hodnota

  • 57 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Zlínský kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky