Veřejná zakázka: Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 199
Systémové číslo: P21V00000054
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-022110
Datum zahájení: 04.05.2021
Žádost o účast podat do: 04.05.2021 09:30
Nabídku podat do: 25.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) III
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zajištění služeb, v rámci nichž bude účastník provádět v ochranných pásmech distribučního zařízení provozovaného společností EG.D, a.s., Brno - Černá Pole, Lidická 1873/36, 602 00:
a) odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy a současně likvidaci veškerých odpadů vzniklých touto činností, zejména odstranění klestu, dřevní hmoty a jiných zbytků po těžbě a rovněž
b) veškeré administrativní a ostatní nezbytné činnosti vykonávané Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Kácení a oklešťování, definované Smlouvou, jejími Přílohami, Závaznými předpisy (zákony, vyhláškami, nařízeními, normami) a dobrými mravy, jako jsou zejména veškerá předjednání, jednání a oznamování jménem Objednatele, záznamy, protokoly, dokumentace a archivace, a jiné povinnosti obdobného charakteru.
Předmětem plnění je i Kácení a oklešťování v bezprostřední blízkosti a uvnitř v areálech rozvoden 110 kV, transformoven 110/22kV a spínacích stanic 22 kV provozovaných Objednatelem. Podrobná specifikace je uvedena v návrhu smlouvy o dílo. Ořez se provádí v ochranném pásmu vedení VVN a VN.

Veřejná zakázka na služby navazující na zavedený systém kvalifikace s názvem „Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky)“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-022110, určenou všem prokvalifikovaným účastníkům (těm, kteří obdrželi Rozhodnutí o zařazení do Systému kvalifikace).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 254 000 000 Kč bez DPH
  za všechny části

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy