Veřejná zakázka: Plánované výměny elektroměrů k ověření

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33
Systémové číslo: P19V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-010276
Datum zahájení: 29.03.2019
Nabídku podat do: 03.05.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Plánované výměny elektroměrů k ověření
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění výměn elektroměrů na odběrných místech distribuční soustavy provozované zadavatelem pro každý z regionů odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky, a to v rámci energetického zařízení do 1 000 V.
Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané objemy plnění a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 175 646 700 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je stanovena za 60 měsíců účinnosti rámcové dohody a za všechny části veřejné zakázky.

Zadavatel

 • Úřední název: E.ON Distribuce, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  F. A. Gerstnera 2151/6
  370 01 České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-034397

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy