Veřejná zakázka: Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 45
Systémové číslo: P19V00000014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-020110
Datum zahájení: 14.06.2019
Žádost o účast podat do: 29.07.2019 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 20.09.2019 10:00
Nabídku podat do: 18.11.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS (Průseky) II
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zajištění služeb, v rámci nichž bude účastník provádět v ochranných pásmech distribučního zařízení provozovaného společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice:
a) odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy a současně likvidace veškerých odpadů vzniklých touto činností, zejména odstranění klestu, dřevní hmoty a jiných zbytků po těžbě a rovněž
b) veškeré administrativní a ostatní nezbytné činnosti vykonávané Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Kácení a oklešťování, definované touto Smlouvou, jejími Přílohami, Závaznými předpisy (zákony, vyhláškami, nařízeními, normami) a dobrými mravy, jako jsou zejména veškerá předjednání, jednání a oznamování jménem Objednatele, záznamy, protokoly, dokumentace a archivace, a jiné povinnosti obdobného charakteru.
Předmět plnění Smlouvy se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v Ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy provozovaných Objednatelem, a to v rámci napěťové hladiny VVN, VN a NN.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 172 000 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota za 96 měsíců.

Zadavatel

 • Úřední název: E.ON Distribuce, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  F. A. Gerstnera 2151/6
  370 01 České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-034397

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy