Veřejná zakázka: Fotovoltaická elektrárna Brno Cejl - OPPIK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 67
Systémové číslo: P19V00000041
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.10.2019
Nabídku podat do: 08.11.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Fotovoltaická elektrárna Brno Cejl - OPPIK
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této zakázky je dodávka, stavba a montáž fotovoltaického systému na budovy, jejichž vlastníkem je Zadavatel a sice na Budovu D, p.č. 814/11, o instalovaném výkonu 26,68 kWp a nominální kapacitě baterií 27,6 kWh; Budovu E p.č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp a na budovu FGH a Garáže, p.č. 812/4, 814/7, o instalovaném výkonu 34,65 kWp a nominální kapacitě baterií 55,2 kW (dále jen „Dodávka“). Dodávka bude rozdělena na 3 etapy, a to:
• I. etapa – Provedení díla s názvem „HFVE, E.ON Česká republika Budova D, p.č. 814/11, o instalovaném výkonu 26,68 kWp a nominální kapacitě baterií 27,6 kWh“
• II. etapa – Provedení díla s názvem „HFVE, E.ON Česká republika s.r.o., Budova dopravy, p.č. 812/4, 814/7, o instalovaném výkonu 34,65 kWp a nominální kapacitě baterií 55,2 kWh“
• III. etapa – Provedení díla s názvem „FVE, E.ON Česká republika s.r.o. Budova E, p.č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp“
Podrobně viz ZD.

Zakázka je realizována jako výběrové řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s pravidly pro výběr dodavatelů číslo jednací: MPO 56796/18/61100/61000/501/7, platnost od 1. 8. 2018, účinnost od 10. 8. 2018 (dále jen „Pravidla“).
(Pouze z tohoto důvodu je v kolonce „druh zadávacího řízení“ uvedena „Veřejná zakázka malého rozsahu“, neboť profil zadavatele neumožňuje vhodnější označení zadávacího řízení mimo režim ZZVZ).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 6 499 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: E.ON Česká republika, s. r. o.
 • IČO: 25733591
 • Poštovní adresa:
  F. A. Gerstnera 2151/6
  37001 České Budějovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky