Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup měřících kabelových vozů
Odesílatel Alena Jagošová
Organizace odesílatele EG.D, a.s. [IČO: 28085400]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2020 14:30:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.


Přílohy
- Vysvetleni_vozy_ZD_3_Ep.pdf (199.24 KB)
- Příloha č. 1 Technické specifikace - Zpřesnění požadavků na KMV dle standardů E.ON.docx (26.59 KB)
- Příloha č. 2 RD_Technické specifikace předmětu plnění.xlsx (21.28 KB)
- Příloha č. 10a ZD_Technická specifikace předmětu plnění.xlsx (23.11 KB)
- Příloha č. 10b Technické specifikace - Zpřesnění požadavků na KMV dle standardů E.ON.docx (24.22 KB)