Dynamický nákupní systém: Systém kvalifikace - Dodávky kabelu VVN

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P22V00000032
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-018513
Datum otevření: 16.05.2022
Datum zavedení: 16.05.2022 09:00
Datum ukončení: 11.05.2102 08:00

Název a popis předmětu

 • Název: Systém kvalifikace - Dodávky kabelu VVN
 • Stručný popis předmětu:
  Dodávky kabelu VVN, spočívající v dodávce kabelu VVN pro realizaci kabelového vedení, včetně dopravy a vyložení z dopravního prostředku, složení kabelu i armatur v požadovaném místě plnění, šéfmontáž, tj. odborný dozor při pokládce kabelu VVN a montáži kabelových armatur, a zprovoznění, včetně provedení zkoušek kabelového vedení.

  Podrobné informace o předmětu systému kvalifikace obsahují přiložené dokumenty.

  Zadavatel upozorňuje, že využívá DNS nástroje E-ZAK pouze jako platformu poskytující obdobné funkcionality, jako by měl mít systém kvalifikace a že některé údaje uvedené v rámci tohoto profilu zadavatele a tohoto systému kvalifikace nejsou pro samotný systém kvalifikace platné a relevantní, jako je tomu například u položky "Lhůta pro žádosti o účast v DNS", která nemá pro Dodavatele význam.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 1 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS