Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Systém kvalifikace - Ochranné osobní pracovní prostředky (oděvy)
Odesílatel Eliška Hallova
Organizace odesílatele EG.D, a.s. [IČO: 28085400]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2020 08:38:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel z vlastního podnětu zveřejňuje Vysvětlení č. 6


Přílohy
- Vysvetleni_c_6_SK_Ochranne_osobni_pracovni_prostredky_sign.pdf (177.32 KB)
- upravena_Priloha_5_Technická specifikace vzorků OOPP a parametry vzorků.docx (80.90 KB)
- upravena_Priloha_6_SK_ČP technická specifikace.docx (24.37 KB)