Veřejná zakázka: Dodávky stožárových příhradových konstrukcí (mřížové stožáry) II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 210
Systémové číslo: P21V00000065
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.10.2020
Žádost o účast podat do: 25.05.2021 08:00
Nabídku podat do: 10.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky stožárových příhradových konstrukcí (mřížové stožáry) II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky stožárových příhradových konstrukcí a konzol pro vedení VN včetně příslušenství a stožárových příhradových konstrukcí VVN včetně příslušenství. Konkrétně se jedná o níže uvedené položky, v dále uvedeném předpokládaném odebíraném množství.

Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Dodávky stožárových příhradových konstrukcí (mřížové stožáry) II“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-037905. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 249 007 890 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota sektorové veřejné zakázky činí 9 784 200,- EUR bez DPH za 4 roky účinnosti smlouvy.
  Přepočteno kurzem ČNB ke dni 25. 5. 2021.

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy