Dynamický nákupní systém: Systém kvalifikace - Projektové dokumentace VN, NN

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P22V00000022
DNS v režimu zákona: Ne
Datum otevření: 19.04.2022
Datum zavedení: 19.04.2022 08:20
Datum ukončení: 13.04.2102 08:00

Název a popis předmětu

 • Název: Systém kvalifikace - Projektové dokumentace VN, NN
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem plnění plánovaných veřejných zakázek je vypracování projektových dokumentací a zajištění inženýrské činnosti související se zpracováním projektové dokumentace energetických zařízení DS provozovaných Zadavatelem, zajištění vyhotovení PD na liniové stavby vedení NN, VN a transformovny VN/NN, souvisejících zařízení (například podpůrné fyzické infrastruktury pro vysokorychlostní sítě elektronických komunikací) včetně rekonstrukcí technologie distribučních zděných i vestavěných trafostanic a souvisejících stavebních úprav, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších s tím souvisejících činností. Předmět veřejných zakázek se vztahuje na veškeré distribuční území provozované Zadavatelem v rámci vedení VN a vedení NN, jak je vymezeno v příloze č. 8 této dokumentace, přičemž rozdělení Systému kvalifikace na části je provedeno na regionální bázi.

  Zadavatel upozorňuje, že využívá DNS nástroje E-ZAK pouze jako platformu poskytující obdobné funkcionality, jako by měl mít systém kvalifikace a že některé údaje uvedené v rámci tohoto profilu zadavatele a tohoto systému kvalifikace nejsou pro samotný systém kvalifikace platné a relevantní, jako je tomu například u položky "Lhůta pro žádosti o účast v DNS", která nemá pro Dodavatele význam.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 1 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Zakázky v DNS