Profil zadavatele: EG.D, a.s.

  • Název: EG.D, a.s.
  • IČO: 28085400
  • Adresa:
    Lidická 1873/36
    602 00 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.eon.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125
  • Předchozí profil(y) zadavatele: www.stavebnionline.cz/profil/eon-distribuce

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka optických kabelů I
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2024 07.08.2024 10:00
Obnova sítě OT
mimo režim ZZVZ Hodnocení 17.06.2024 27.06.2024 16:00
Evidence a správa telekomunikačních aktiv
mimo režim ZZVZ Hodnocení 30.05.2024 14.06.2024 15:00
Osobní ochranné pracovní prostředky
nadlimitní Hodnocení 03.05.2024 27.06.2024 10:00
Blokové betonové transformovny vn/nn 22/0,4 kV – pochozí stanice
nadlimitní Zadáno 28.03.2024 10.04.2024 10:00
Dodávky distribučních olejových třífázových transformátorů vn/nn II
nadlimitní Hodnocení 21.03.2024 06.05.2024 10:00
Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 115/22/6,6 kV
nadlimitní Hodnocení 13.03.2024 25.04.2024 10:00
TNS Brno-Černovice - R110 kV
nadlimitní Hodnocení 19.01.2024 18.04.2024 10:00
Dodávky recloserů s prvky DOS II
nadlimitní Hodnocení 18.01.2024 23.02.2024 10:00
Poskytování personálních služeb II
nadlimitní Hodnocení 12.12.2023 12.01.2024 10:00
Koordinátoři BOZP na staveništi
nadlimitní Zadáno 12.12.2023 12.01.2024 10:00
VN Netolice: Rek. 1 – TR PRA – odb. Nebahovy + optika
nadlimitní Hodnocení 11.12.2023 15.01.2024 10:00
Sekundární rozvaděče VN II
nadlimitní Zadáno 01.12.2023 19.01.2024 10:00
Dodávky kabelových souborů NN a VN IV
nadlimitní Hodnocení 09.11.2023 20.12.2023 10:00
Doplnění HSM a prodloužení podpory HSM pro datovou centrálu – Chammeleon
nadlimitní Hodnocení 25.10.2023 07.03.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››