Veřejná zakázka: Projektové dokumentace VN, NN 2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 330
Systémové číslo: P22V00000081
Evidenční číslo zadavatele: 7464
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-014009
Datum zahájení: 13.04.2022
Žádost o účast podat do: 05.01.2023 14:00
Nabídku podat do: 22.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektové dokumentace VN, NN 2023
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Účelem této nadlimitní veřejné zakázky zadávané v užším řízení je uzavření rámcové dohody samostatně pro každou část veřejné zakázky se zadavatelem stanoveným počtem vybraných dodavatelů, kteří jsou zadavatelem zařazeni v příslušné části systému kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Projektové dokumentace VN, NN“ a kteří podali nabídku na příslušnou část této veřejné zakázky a na základě provedeného hodnocení se umístil v dané části VZ v pořadí na prvním až x-tém pořadí podle stanoveného počtu dodavatelů (podrobněji viz zadávací dokumentace).

Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací a zajištění inženýrské činnosti související se zpracováním projektové dokumentace energetických zařízení DS provozovaných zadavatelem, zajištění vyhotovení PD na liniové stavby vedení NN, VN a transformovny VN/NN, souvisejících zařízení včetně rekonstrukcí technologie distribučních zděných i vestavěných trafostanic a souvisejících stavebních úprav, zajištění souvisejících geodetických prací a dalších s tím souvisejících činností. Předmět sektorové veřejné zakázky se vztahuje na veškeré distribuční území provozované zadavatelem v rámci vedení VN a vedení NN. Přesné vymezení předmětu sektorové veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace a ostatní údaje jsou uvedny v zadávací dokumentaci a jejich příohách.

Sektorová veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na jedenáct samostatných částí (podrobněji viz jednotlivé části).

Sektorová veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace - Projektové dokumentace VN, NN", ev. č. ve věstníku veřejných zakázek: Z2022- 014009.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy