Dynamický nákupní systém: Systém kvalifikace - Koordinátoři BOZP na staveništi

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000071
DNS v režimu zákona: Ne
Datum otevření: 29.06.2023
Datum zavedení: 29.06.2023 14:00
Datum ukončení: 29.06.2123 15:00

Název a popis předmětu

 • Název: Systém kvalifikace - Koordinátoři BOZP na staveništi
 • Stručný popis předmětu:
  Stručný popis předmětu:
  Podrobné informace o předmětu systému kvalifikace obsahují přiložené dokumenty.

  Zadavatel upozorňuje, že využívá DNS nástroje E-ZAK pouze jako platformu poskytující obdobné funkcionality, jako by měl mít systém kvalifikace a že některé údaje uvedené v rámci tohoto profilu zadavatele a tohoto systému kvalifikace nejsou pro samotný systém kvalifikace platné a relevantní, jako je tomu například u položky "Lhůta pro žádosti o účast v DNS", která nemá pro Dodavatele význam.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 1 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz). Odpovědný manažer pro dotazy k Systému kvalifikace: Ing. Anna Jiroušková, anna.jirouskova@egd.cz, tel.: 603 973 999 a Ing. Blanka Horčičková, blanka.horcickova@egd.cz, tel.: 724 743 800.

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Zakázky v DNS