Veřejná zakázka: TR České Budějovice střed – kabel VVN

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00000016
Id předchozího profilu ve VVZ: 218365

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 25
Systémové číslo: P18V00000025
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 647099
Datum zahájení: 03.10.2016
Předběžnou nabídku podat do: 31.05.2019 10:00
Nabídku podat do: 24.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TR České Budějovice střed – kabel VVN
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kabelu 110 kV pro realizaci nového kabelového vedení 2x3x110 kV mezi podpěrným bodem č.105 linky V1366 a rozvodnou 110 kV ČB Střed (zapouzdřený rozvaděč). Nové kabelové vedení bude začínat na podpěrném bodě č.105 linky venkovního vedení V1366, dále bude svedeno do země, povede přes hospodářské pozemky, přidruženým prostorem a ulicemi města České Budějovice. Přibližně po každých 1 000 m bude provedena kabelová spojka, cel-kem tedy budou provedeny dvě kabelové spojky na každém jednožilovém kabelu 110 kV. V trase bude uloženo 6 jednožilových kabelů a tato trasa bude křižovat železniční trať, inženýrské sítě, po-zemní komunikaci a vodní tok. Jedná se tedy o výstavbu nové kabelové trasy v délce cca 2910 m, vysokonapěťovým kabelem s XLPE izolací s minimální přenosovou schopností 720 A. V souběhu s kabelovými svazky budou položeny zemnící pásky FeZn 30/4 mm a položena rezervní HDPE trubka. Součástí stavby jsou také spojkoviště s uložením crossbondingových skříní.
Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž doprava a složení kabelu i armatur v požadovaném místě plnění veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 40 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: E.ON Distribuce, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  F. A. Gerstnera 2151/6
  370 01 České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-034397

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky