Veřejná zakázka: Dodávky kabelů CZ/RO – Kabely 22 kV dle VDE / Livrări cabluri CZ/RO – Cabluri 22 kV potrivit VDE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 444
Systémové číslo: P23V00000078
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-020756
Datum zahájení: 18.10.2023
Nabídku podat do: 01.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky kabelů CZ/RO – Kabely 22 kV dle VDE / Livrări cabluri CZ/RO – Cabluri 22 kV potrivit VDE
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kabelů 22KV dle VDE.
Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

Veřejná zakázka navazuje na zavedený systém kvalifikace s názvem „Systém kvalifikace – Dodávky kabelů CZ/RO – Kabely 22 kV dle VDE“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-020756. K podání nabídky budou tedy vyzváni pouze dodavatelé zařazení v daném systému kvalifikace.

Obiectul acestui contract de achiziții publice este furnizarea de cabluri de 22KV în conformitate cu VDE.
Definiția exactă a obiectului contractului de achiziții publice și alte cerințe legate de executarea acestuia, condițiile, specificațiile, cantitățile preconizate a fi achiziționate și alte date sunt specificate în detaliu în proiectul de acord-cadru, care face parte integrantă din documentația de atribuire, și în anexele acestuia.

Contractul public urmează sistemul de calificare stabilit, intitulat "Sistem de calificare - Furnizare de cabluri CZ/RO - cabluri 22 kV conform VDE", număr de referință al contractului în Buletinul achizițiilor publice: Z2023-020756. Prin urmare, numai furnizorii incluși în sistemul de calificare vor fi invitați să depună o ofertă.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: užší řízení zahájené výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 550 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je uvedena v EUR bez DPH za 4 roky. / Valoarea estimată este exprimată în EUR fără TVA pentru 4 ani.

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz) / prin intermediul instrumentului electronic E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy