Veřejná zakázka: TR Brno sever – kabel VVN

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 76
Systémové číslo: P19V00000050
Evidenční číslo zadavatele: 123
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-013293
Datum zahájení: 20.04.2020
Nabídku podat do: 05.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TR Brno sever – kabel VVN
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kabelu 110 kV pro realizaci nového kabelového vedení 2x3x110 kV vycházejícím z rozvodny Brno sever (kabely 110 kV budou ukončeny v zapouzdřeném GIS rozvaděči 110 kV) a jedním kabelovým vedením ukončeným v rozvodně Brno Červený mlýn (kabely 3x110 kV budou ukončeny v zapouzdřeném GIS rozvaděči 110 kV) a druhým kabelovým vedením ukončeným kabelovou spojkou na kabelovém vedením 110 kV směr rozvodna Medlánky.
Nové kabelové vedení VVN se bude skládat ze dvou vedení. Jedno kabelové vedení VVN bude začínat v nové rozvodně Brno sever a povede do stávající Rozvodny Brno Červený mlýn. Předpokládaná délka kabelového vedení je 4 130 m. Oba konce kabelového vedení budou ukončeny v GIS rozvaděči VVN. Druhé kabelové vedení VVN bude naspojkováno na stávající kabelové vedení VVN směr rozvodna Medlánky a dále povede do nové rozvodny Brno sever, kde bude ukončeno v GIS rozvaděči VVN. Předpokládaná délka kabelového vedení je 4 620 m. Obě kabelová vedení povedou částečně v souběhu a v této části trasy bude i společné jedno spojkoviště „2“. Jedno spojkoviště bude pro napojení na stávající kabelové vedení VVN směr rozvodna Medlánky (spojkoviště „0“) a další dvě samostatná spojkoviště „1“ a „3“ pro spojení nových kabelů. V souběhu s kabelovým vedením VVN bude položen zemnící kabel a HDPE chránička pro optické kabely. Trasa kabelového vedení VVN se nachází v intravilánu města Brna.
Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž doprava včetně vyložení z dopravního prostředku a složení kabelu i armatur v požadovaném místě plnění veřejné zakázky a zprovoznění a šéfmontáž, tj. odborný dozor při pokládce kabelu VVN a montáži kabelových armatur.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 281 635 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je uvedena v EUR

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky