Veřejná zakázka: Dodávka a instalace technologie CNG včetně projektových a stavebních prací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 80
Systémové číslo: P20V00000004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.05.2020
Nabídku podat do: 08.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka a instalace technologie CNG včetně projektových a stavebních prací
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) a uzavření servisní smlouvy (dále jen „Servisní smlouva“).
Předmětem plnění této zakázky je dodávka technologického celku a stavebních prací včetně veškerých projekčních prací souvisejících s výstavbou veřejných CNG plnících stanic. Součástí plnění této zakázky je zajištění TIČR - EE a zemní plyn, získání stavebního povolení, kolaudace plnící stanice a veškeré s ní související úkony, úspěšné ukončení zkušebního provozu na plnící stanici a její uvedení do „ostrého“ provozu. Přehled a specifikace požadovaných úkonů včetně všech podmínek jsou přílohou této Výzvy. Předmětem plnění této zakázky je provádění i následného servisu díla. Předmět díla je definován zejména technickou specifikací a požadavky zadavatele uvedenými v části 2 zadávací dokumentace (dokumenty technické specifikace) a smluvními podmínkami v části 3 zadávací dokumentace a části 4 zadávací dokumentace.

Zakázka je zadávaná v Řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) realizované podle pravidel stanovených Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 a Pravidly pro žadatele a příjemce Operační program Doprava 2014-2020

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 9 330 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj
 • Vyškov

Zadavatel

 • Úřední název: E.ON Energie, a.s.
 • IČO: 26078201
 • Poštovní adresa:
  F. A. Gerstnera 2151/6
  37001 České Budějovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.eon.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy