Veřejná zakázka: Výběr dodavatele stavebních prací na akci "Jižní tangenta České Budějovice"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 137
Systémové číslo: P20V00000070
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-028378
Datum zahájení: 11.08.2020
Nabídku podat do: 01.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr dodavatele stavebních prací na akci "Jižní tangenta České Budějovice"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba Jižní tangenty České Budějovice, která zahrnuje mimo jiné:
a) novostavbu silnice II/143,
b) stavbu jedenácti sjezdů z této silnice,
c) stavbu dvou okružních křižovatek,
d) stavby tří železničních mostů,
e) stavbu mostu přes polní cestu,
f) přeložky silnice III/15529, kanalizace, vodovodu a vodoteče,
g) stavby silnice III/00354, dvou místních komunikací a polní cesty,
h) stavby tří cyklostezek,
i) stavby dvou lávek pro cyklisty a pěší
a další stavební práce specifikované v projektové dokumentaci (Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 722 783 590 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 722.783.590,24 Kč bez DPH. Elektronický nástroj E-ZAK však neumožňuje stanovení předpokládané hodnoty jinak než na celá čísla

Místo plnění

 • Jihočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: EG.D, a.s.
 • IČO: 28085400
 • Poštovní adresa:
  Lidická 1873/36
  602 00 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-000125

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Veřejná zakázka je společně zadávána dvěma zadavateli - E.ON Distribuce, a.s. a Jihočeským krajem.

Nabídky budou podávány prostřednictvím profilu zadavatele Jihočeského kraje dostupného na následující adrese: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=JihoceskyKraj

Veškeré dokumenty z průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky (zejména vysvětlení zadávací dokumentace) budou uveřejňovány pouze na profilu zadavatele Jihočeského kraje dostupném na výše uvedené adrese.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky